Hier moet ik eens rustig over nadenken om alles op een rijtje te krijgen.

Koolzuur gehalte van de atmosfeer in de laatste 400.000 jaar tussen 190 en 280 ppm, een variatie van zo’n 90 ppm.

Door menselijk toedoen? is het koolzuurgehalte van de atmosfeer inmiddels gestegen tot 370 ppm.

Parts per million (ppm) oftewel delen per miljoen is een maat voor concentratie. Een concentratie van 1 ppm geeft aan dat er één deel van een product is op een totaal van een miljoen delen, meestal uitgedrukt in massa. Eén ppm is duizend keer zo klein als één promille.

bron wikipedia.org

Globale opwarming

Vergeet even de populaire titel ‘Global Warming’ en bekijk het geheel vanuit een ‘IJstijden’ perspectief.

IJstijden…

Versnelde opwarming…

Is de verhoogde ppm oorzaak of resultaat van (versnelde) opwarming…?

Tijdens de crisis werd beduidend minder broeikasgas uitgestoten, maar het ppm nam niet af…?

Zien we misschien iets over het hoofd? Een Amerikaanse geheime Weermachine, gejat door China en gehackt door de Russen? Of nucleair afval? 

Broeikasgassen

Naast CO2 zijn methaan (CH4), lachgas (N2O), fluorbevattende gassen , ozon (O3) en waterdamp

bron: https://nos.nl/artikel/2295021-nieuw-onderzoek-voor-het-eerst-in-wereldgeschiedenis-warmt-het-overal-op.html

De wetenschappers reconstrueerden het klimaat van de laatste 2000 jaar. De gegevens lieten zien dat de gemiddelde temperatuur op aarde sinds 1850 1 graad steeg.

De periode in Europa tussen de 16de en 19de eeuw wordt de Kleine IJstijd genoemd. Toen was de temperatuur een stuk lager dan tijdens de middeleeuwse warme periode, de eeuwen daarvoor.

bron: https://www.geo.vu.nl/~huik/ijstijd.html

Van de laatste ijstijd is veel in detail bekend. Het was geen uniform koude periode: er waren afwisselend warme en koude intervallen, de warme heten ‘interstadialen’ en de koude ‘stadialen’. Sinds kort is ontdekt dat die stadialen en interstadialen elkaar snel afwisselden – met een ritme van zo’n 1500 jaar. Bovendien kon vooral de opwarming zeer snel gaan, binnen enkele tientallen jaren, of nog korter. De terugkeer naar een koud stadiaal ging weer langzamer, er zit een soort zaagtandbeweging in het klimaat.

Bovendien blijkt dat we een hele grote invloed aan het uitoefenen zijn op de samenstelling van de atmosfeer, een invloed die zijn weerga niet kent in de geologiche geschiedenis. In de laatste 400.000 jaar varieerde het koolzuur gehalte van de atmosfeer tussen 190 en 280 ppm, afhankelijk van het ijstijd klimaat, een variatie dus van zo’n 90 ppm. Door menselijk toedoen is het koolzuurgehalte van de atmosfeer inmiddels gestegen tot 370 ppm, 90 ppm meer dan de maximale waarde van de laatste 400.000 jaar.

bron: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/warmt-co2-het-klimaat-echt-wel-op-en-nog-drie-knellende-vragen-die-klimaatsceptici-vaak-stellen~be29fd8a/

‘Natuurlijk, het klimaat verandert altijd’, zegt hoogleraar paleo-oceanografie Appy Sluijs (Universiteit Utrecht). ‘Maar belangrijker is de vraag: waardoor kwam dat? En je ziet dan dat er vaak op de een of andere manier CO2 bij betrokken is, als aanjager van de temperatuur.’

bron: https://www.wur.nl/nl/artikel/Oorzaken-klimaatverandering-1.htm

Het meest bekende en belangrijkste broeikasgas is CO2. Ook zonder invloed van de mens varieert de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. De jaarlijkse koolstofcyclus zorgt ervoor dat er grote hoeveelheden CO2 worden uitgewisseld tussen de biosfeer en de oceanen enerzijds en de atmosfeer anderzijds.

De onzekerheid over de omvang van de toekomstige mondiale opwarming is groot. Dit komt enerzijds doordat we nog niet weten hoe sterk de toekomstige uitstoot van broeikasgassen zal toenemen (wat afhangt van de toekomstige economische groei). Anderzijds is het onzeker hoe het klimaatsysteem daar precies op zal reageren (de zogenaamde klimaatgevoeligheid). 

bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990

In 2017 stootten de energiebedrijven 22 procent (9 miljard kilogram) meer CO2 uit dan in 1990, de elektriciteits¬productie was 54 procent hoger. Onder meer door het hogere rendement van de huidige elektriciteitscentrales is de CO2-uitstoot minder gestegen dan de productie.